Close
Do you have any questions? Contact us!
I agree the Terms of Service
LEKCJA
Inteligentne Miasta
Dana lekcja składa się z odrobiny teorii, dyskusji, prezentacji wideo, praktycznego zadania na smartfony oraz pracy domowej.
1
45-90 minut
Czas trwania
2
Początkujący
Poziom Trudności
3
10+ lat
Dostosowana do Wieku
Zalecamy pobranie materiałów na lekcję:
Cele:

 • Po tej lekcji uczniowie będą wiedzieć, czym są „inteligentne" miasta oraz jakie kryteria powinny spełniać.
 • Nauczą się również słownictwa związanego z tą dziedziną planowania przestrzennego oraz informatyki.
 • Uczniowie rozważą nowoczesne przykłady „inteligentnych" technologii, podejmą dyskusję na temat ich wpływu na życie codzienne oraz zapoznają się z zawodami, które są ściśle związane z planowaniem przestrzennym oraz „Internetem Rzeczy".
Uwaga: Lekcja została zbudowana na zasadzie BYOD (Bring Your Own Device); dlatego zachęcamy uczniów do korzystania z własnych smartfonów podczas wykonywania zadań praktycznych.
Lekcja zawiera:

 • Materiały dydaktyczne/ konspekt
 • Pytania do dyskusji
 • Wideoklipy
 • Slajdy / Obrazki
 • Zadania do pracy samodzielnej
 • Zadania do pracy w grupach
 • Zadania do pracy z własnym smartfonem/tabletem
 • Materiały do wydruku
 • Pracę domową
Potrzebne będą:

 • Projektor do pokazu slajdów oraz klipów wideo
 • Tablica, kreda lub markery
 • Smartfony z Anroidem lub iOS oraz aplikacja Futurio
 • Aplikacja Futurio: AppStore, Google Play
 • Prezentacja: Otwórz
 • Wideoklipy
 • Wydrukowane markery A4 do zadania praktycznego w klasie oraz pracy domowej: Pobierz

Jak wykorzystać tę lekcję:

Chociaż dana lekcja została zaprojektowana na jedną godzinę lekcyjną, nauczyciel może ją przedłużyć do dwóch. Jej ważnym elementem jest umożliwienie uczniom swobodnego wyrażania opinii, nauka krytycznego myślenia i analizy faktów oraz zachęta do udziału w dyskusji.

Podczas zajęć uczniowie mogą korzystać ze swoich smartfonów, ale istotne jest, aby zawczasu pobrali na nie potrzebne aplikacje. Nauczyciel musi wydrukować markery — specjalne obrazy do ćwiczeń praktycznych.

Lekcja jest tak usystematyzowana, aby uczniowie mogli odpowiedzieć sobie na następujące pytania: „Co wiem na temat sposobu funkcjonowania inteligentnych miast?", „Jakie technologie czynią miasto inteligentnym?", „Czy mogę nazwać moje miasto »inteligentnym« i co chciałbym w nim poprawić?"

Ta lekcja przybliża również ogólne założenia takich grup nowoczesnych technologii, jak Big Data oraz Internet Rzeczy, zalecamy jednak przeznaczenie osobnej lekcji na dokładniejsze zapoznanie się z tymi zagadnieniami.

Na tej stronie znajdziesz konspekt wraz z materiałami dydaktycznymi, listą slajdów oraz klipów wideo, a także propozycjami ćwiczeń na poszczególnych etapach zajęć. Istotne informacje znajdują się również w podpowiedziach dla nauczyciela zawartych w prezentacji.

Lekcja nie zawiera treści reklamowych, ale ponieważ jest zbudowana na podstawie przykładów z prawdziwego życia, wskazówki dla nauczycieli zawierają nazwy współczesnych firm. Użycie ich podczas lekcji pozostaje w gestii nauczyciela, zgodnie z polityką wewnętrzną danej instytucji oświatowej.

Lekcja może być przeprowadzona „jaka jest" lub dowolnie zmieniona przez dydaktyka.

Uprzejmie prosimy o podzielenie się z nami swoimi wrażeniami po zajęciach. Czy lekcja była interesująca? Czy temat był łatwy do zrozumienia? Czy wystarczyło materiałów oraz wideoklipów? Jakie dodatkowe pytania mieli uczniowie? Jak możemy udoskonalić tę lekcję?

Formularz opinii znajdziesz na końcu lekcji. Porozmawiajmy!
Powodzenia!
Przebieg Lekcji
Część 1. Wprowadzenie do Tematu
5 minut
 • Nauczyciel rozpoczyna lekcję od podjęcia z uczniami ożywionej dyskusji na temat inteligentnych miast, stawia pytania, motywuje ich do krytycznego i kreatywnego myślenia oraz moderuje dyskusję.
 • Elementy lekcji: dyskusja, kreatywne myślenie.
Część 2. Aktualizacja Wiedzy
10 minut
 • Nauczyciel jasno formułuje cel lekcji, tłumaczy rolę nowoczesnych technologii w życiu człowieka i miast oraz wyjaśnia, dlaczego wiedza na ten temat jest tak ważna.
 • Elementy lekcji: prezentacja wideo, kreatywne myślenie, dyskusja.
Część 3. Zrozumienie / Utrwalenie Wiedzy
10 minut
 • Nauczyciel wyjaśnia materiał teoretyczny oraz terminologię, pokazuje wpływ nowych technologii na rozwój nowoczesnych i komfortowych miast, omawia z uczniami kilka przykładów z życia.
 • Elementy lekcji: część teoretyczna, kreatywne myślenie, dyskusja, notatki, prezentacja wideo.
Część 4. Refleksja
10 minut
 • Nauczyciel inicjuje dyskusję, aby zweryfikować czy uczniowie zrozumieli materiał oraz, czy zmienili poglądy wyrażone na początku lekcji.
 • Elementy lekcji: dyskusja, kreatywne myślenie, krytyczne myślenie.
Część 5. Ćwiczenia Praktyczne, BYOD
5 minut
 • Praca w grupach lub samodzielnie z aplikacją AR Futurio (BYOD).
 • Elementy lekcji: BYOD, praca samodzielna, praca w grupach, ćwiczenia praktyczne, krytyczne myślenie, analityczne myślenie.
Część 6. Praca Domowa
2 minut
 • Nauczyciel zachęca uczniów do samodzielnego kontynuowania nauki poprzez interaktywną pracę domową.
 • Elementy lekcji: praca domowa, praca samodzielna, analityczne myślenie, krytyczne myślenie.
CZĘŚĆ 1 (5 minut)
Wprowadzenie do Tematu
Czasem, kiedy spędzacie czas z rodzicami lub dziadkami, musicie im wyjaśnić, jak działają niektóre oczywiste dla Was rzeczy.

Przykładowo, rodzicom trudno jest zrozumieć, jak działa Snapchat lub Instagram i dlaczego tak te aplikacje kochacie.

Dziadków zdumiewa otwieranie hotelowych drzwi nie kluczem, ale z pomocą inteligentnej karty wyglądającej jak zwykła karta kredytowa.

Każdy z nas z pewnością znajdzie wiele takich przykładów w swoim życiu. Ponieważ technologia rozwija się tak szybko i nowe rozwiązania pojawiają się niemal każdego dnia, nie wszyscy są w stanie nadążyć za tempem ich rozwoju i dobrze się z nimi zaznajomić.

Jakie nowe rzeczy Wy musieliście wytłumaczyć swoim rodzicom, dziadkom lub innym osobom?
Slajd 1

Dyskusja
Kreatywne myślenie
CZĘŚĆ 2 (10 minut)
Aktualizacja Wiedzy
A to ciekawe!

Dzisiaj również porozmawiamy o nowych rzeczach, a w szczególności o technologiach, które w niedalekiej przyszłości zmienią nasze miasto w Inteligentne Miasto.
Slajd 2
Zobaczmy ten krótki wideoklip
Slajd 3

Prezentacja wideo
Kto może mi powiedzieć czym jest inteligentne miasto?

Dane wyrażenie jest używane w różnych znaczeniach, np. jako synonim zwrotu „innowacyjne miasto", „komfortowe miasto", „europejskie miasto", a nawet „dobre miasto". Jak myślicie wygląda takie miasto?

W rzeczywistości inteligentne miasto to koncepcja miasta, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej zgodnie z potrzebami swoich obywateli.

Idea inteligentnego miasta jest podobna do idei inteligentnego domu, w którym różne gadżety współdziałają ze sobą każdego dnia. W mieście jednak procesy te odbywają się na większą skalę.

Aby lepiej zrozumieć sposób działania inteligentnego miasta, zastanówmy się, jakie funkcje posiada inteligentny dom.
Dyskusja
Kreatywne myślenie
Podpowiedzi:

 • Niezawodny i prosty w obsłudze system bezpieczeństwa i monitoringu.
 • Automatyczna centralna regulacja oświetlenia w zależności od pory dnia oraz natężenia ruchu.
 • Planowanie obowiązków domowych, jak podlewanie ogródka lub osłanianie go od słońca (bądź burzy) zgodnie z danymi meteorologicznymi.
 • Automatyczne otwieranie drzwi o określonej godzinie, aby zwierzęta domowe mogły rano wyjść na dwór bez asysty właścicieli.
 • Inteligentne czujniki monitorujące wycieki wody lub gazu i reagujące na dym lub niebezpieczny poziom dwutlenku węgla.
 • Systemy oszczędzania energii
 • Centralny system kontroli pozwalający na zdalne sterowanie urządzeniami z pomocą smartfona.
 • System kontroli temperatury, który automatycznie włącza i wyłącza ogrzewanie, klimatyzację oraz nawilżacze lub pozwala Ci na zrobienie tego zdalnie za pośrednictwem usługi online lub smartfona.
Slajd 4
Dyskusja
Kreatywne myślenie
Zobaczmy kolejny wideoklip.
Slajd 5
Prezentacja Wideo
CZĘŚĆ 3 (10 minut)
Zrozumienie / Utrwalenie Wiedzy
Podobnie jak inteligentny dom, inteligentne miasto dzięki gromadzonym w czasie rzeczywistym danym może wykorzystać wszystkie swoje zasoby w bardziej wydajny sposób.

To pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze oraz poprawić jakość życia populacji.

Aby zbudować miasto, które będzie tak wygodne dla jego mieszkańców, jak to tylko możliwe, konieczne jest stworzenie pewnych warunków.

Kluczowym elementem budowy inteligentnego miasta jest gromadzenie i przetwarzanie ogromnej ilości aktualizowanych co kilka sekund danych pochodzących z różnych czujników, kamer, systemów, urządzeń i oczywiście od obywateli.
Ten zbiór informacji nazywa się Big Data.

Termin Big Data obejmuje wiele technologii i metod analizy oraz przetwarzania dużych ilości danych zarówno strukturyzowanych, jak i niestrukturyzowanych w celu uzyskania jakościowo nowej wiedzy.

Ogólnie rzecz biorąc technologie te ułatwiają pracę z ogromną ilością danych, które nie mogą być przetworzone przez człowieka, ze względu na ich rozmiar.

Informacje te obejmują takie aspekty życia mieszkańców miasta jak bezpieczeństwo, transport, usługi medyczne, infrastruktura publiczna oraz miejska modernizacja.

Pochodzą one z kamer, różnorodnych czujników oraz systemów informacyjnych wdrożonych w życie codzienne obywateli.
Slajd 6
Najbardziej rozwinięte inteligentne miasta to Shenzhen w Chinach, Barcelona w Hiszpanii, Amsterdam w Holandii, Londyn w Wielkiej Brytanii oraz Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych.

Spróbujmy określić cechy inteligentnego miasta.
Slajd 7
Dyskusja
1. Inteligentne systemy kontroli ruchu drogowego.

Dane systemy mogą usprawnić transport oraz zwiększyć bezpieczeństwo i komfort kierowców, pieszych, a także użytkowników transportu publicznego.

Przykładowo w wielu krajach na świecie, również w Polsce, instalowany na autostradach monitoring pozwala na skuteczną kontrolę wykroczeń drogowych.

Ponadto systemy te odgrywają równie ważną rolę w dostarczaniu informacji na temat warunków drogowych, dostępności miejsc parkingowych, informowaniu pasażerów o przybyciu transportu publicznego, zmianach w natężeniu ruchu oraz remontach dróg.

Tego rodzaju informacje pozwalają nam zaoszczędzić cenny czas i lepiej nim zarządzać.
Slajd 8
2. Inteligentne podejście do oświetlenia ulicznego.

Inteligentne czujniki ruchu zyskują na popularności. Włączają światło tylko, gdy wykryją pewien ruch lub obecność osoby i wyłączają je, gdy pokój jest pusty.

Oświetlenie uliczne działa na tej samej zasadzie. Na mniej ruchliwych ulicach lampy mogą być przyćmione lub nawet całkowicie wyłączone przez całą noc.

Kiedy specjalne czujniki uliczne wykryją ruch, np. wasz sąsiad wyjdzie rano wyprowadzić psa, lampa automatycznie przejdzie w swój normalny jasny tryb świecenia.

Dodatkowo popularne obecnie lampy LED zmniejszają zużycie energii elektrycznej aż do 80% w porównaniu ze zwykłymi żarówkami, do których jesteśmy przyzwyczajeni.

W ten oto sposób miasto może sporo zaoszczędzić na oświetleniu ulic.
Slajd 9
3. Zaangażowanie mieszkańców miasta w podejmowanie decyzji i zarządzanie.

E-rządzenie oraz e-partycypacja to najważniejsze elementy inteligentnego miasta, ze względu na ich ogromny wpływ na działanie samorządów terytorialnych.

Zostały one wdrożone na całym świecie i wielu obywateli komunikuje się obecnie z lokalnymi władzami właśnie poprzez e-odwołania.

Administracja elektroniczna to nie tylko okazja do skorzystania z pewnych usług online, ale co równie ważne, do otrzymania informacji oraz porad w dowolnym momencie. Przykładowo, obywatele mogą szukać informacji na temat tego, jak zapłacić podatki, wypełnić pewne dokumenty czy w jaki sposób ubiegać się o dotacje, dofinansowania lub pomoc społeczną. Zwykle, aby uzyskać te informacje, trzeba było odstać dzień w kolejce do specjalisty w odpowiedniej instytucji.

Jeśli samorząd miasta oferuje proste w obsłudze systemy informacyjne, czas podróży, kolejek i konsultacji zostaje zredukowany do minimum, ponieważ wszystko będzie dostępne na stronie lub w aplikacji rządowej. Z ich pomocą można zarejestrować się do głosowania w wyborach, zapłacić mandat lub zamówić nowy dokument.

Poprzez wdrożenie technologii usług „w chmurze", różne agencje rządowe mogą również wymieniać się informacjami w czasie rzeczywistym.
Slajd 10
4. Wyposażenie inteligentnych domów.

Dana technologia polega na zainstalowaniu w domu dużej ilości nowoczesnych urządzeń, które umożliwią jak najbardziej komfortowe życie jego mieszkańcom.

Wyszczególniamy kilka głównych obszarów zastosowania inteligentnych technologii w naszych domach.

 • Bezpieczeństwo (czujniki ruchu, obecności wibracji, tłuczonego szkła, otwieranego okna lub drzwi, monitoring, elektroniczne zamki, systemy alarmowe, sterowniki zarządzania automatyką bramową)

 • Kontrola oświetlenia (inteligentne przełączniki, kontrolery lamp LED, zasłon i rolet, czujniki ruchu i obecności)

 • Kontrola temperatury (czujniki i termostaty utrzymujące stałą temperaturę i wilgotność lub umożliwiające ich automatyczną kontrolę, termostaty kontrolujące ogrzewanie)

Te technologie sprawiają, że nasze domy są bardziej energooszczędne i łatwiejsze w utrzymaniu, co na swój sposób przyczynia się również do skuteczniejszego funkcjonowania całego miasta.
Slajd 11
5. Publiczna Sieć Wi-Fi.

Obecnie większość europejskich miast zapewnia swoim obywatelom dostęp do sieci Wi-Fi.

Z bezprzewodowego internetu można skorzystać w komunikacji miejskiej (pociągi, tramwaje), w centrach miasta, w miejscach publicznych oraz w pobliżu historycznych i kulturowych zabytków.

Przykładowo w Barcelonie czy Tallinie trudno jest znaleźć zakątek bez Wi-Fi.
Slajd 12
6. Inteligentny transport publiczny

Kierowca ma kontrolę nad wszystkim, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz pokładu dzięki zainstalowanym kamerom. W razie jakichkolwiek naruszeń informacje są natychmiast wysyłane do odpowiedniego organu poprzez sieć Wi-Fi, w którą jest wyposażony nasz inteligentny autobus.

Kierowca może ocenić sytuację z pomocą czujników. Przykładowo, jeśli miga czerwona lampka, oznacza to sytuację awaryjną na pokładzie.

Możliwe jest również wykorzystanie geolokalizacji. Pojazd może być śledzony, aby w razie potrzeby szybko dowiedzieć się, gdzie jest.

Co więcej, nawet przystanki mogą być inteligentne. Można je na przykład wyposażyć w automat biletowy, dotykowe ekrany do planowania trasy, stacje ładowania telefonów czy podgrzewane siedzenia zasilane przez panele słoneczne. Ze względów bezpieczeństwa mogą one być również wyposażone w kamery oraz czujniki hałasu, które będą automatycznie powiadamiać służby bezpieczeństwa w razie zakłóceń porządku.
Slajd 13
Zobaczmy kolejny krótki filmik.
Slajd 14
Prezentacja wideo
7. Powiadomienia alarmowe.

Osobista sieć alarmowa wysyłająca powiadomienia do osób znajdujących się w strefie zagrożenia, która skutecznie działa już w wielu krajach.
Tego rodzaju powiadomienia pomagają zapobiec wzrostowi liczby ofiar oraz panice, która często przynosi nie mniejsze szkody w podobnych sytuacjach.
Slajd 15
8. Przyciski alarmowe.

Oznaczają szybszą pomoc — organy porządku publicznego prędzej reagują na pewne wydarzenia i błyskawicznie docierają na miejsce.

Dana strategia jest praktykowana w Stanach Zjednoczonych, gdzie przynosi pozytywne efekty.
Slajd 16
9. Zastosowanie paneli słonecznych.

Dana technologia jest integralną częścią inteligentnych miast.

Panele słoneczne są instalowane na dachach budynków. Zapewniają one niezależne źródło energii dla poszczególnych mieszkań oraz domów w zależności od ich wielkości.

Co więcej, całe miasta mogą być zasilane przez energię z farm fotowoltaicznych. Przechowując nadmiar energii w specjalnych bateriach litowo-jonowych można zapewnić miastu dostęp do prądu przez cały dzień, a nawet noc.
Slajd 17
Zobaczmy film o tym, jak cała wyspa może być zasilana energią słoneczną:
Slajd 18
Prezentacja wideo
10. Płatności bezgotówkowe.

Obecnie w krajach rozwiniętych, papierowe pieniądze praktycznie wyszły z użytku dzięki wszechobecnym bankowym kartom płatniczym,
Nie jest to jednak ostateczne rozwiązanie.

Koncepcja inteligentnego miasta zakłada korzystanie wyłącznie z płatności mobilnych, aby jego mieszkańcy nie musieli nosić przy sobie dużych sum gotówki lub wielu kart. W tym celu instalowane są specjalne terminale płatnicze umożliwiające płatności telefonem z pomocą aplikacji mobilnych.
Slajd 19
Czy znacie podobne sytuacje?
Slajd 20
Prezentacja wideo
Część 4 (10 minut)
Refleksja
Dzisiaj porozmawialiśmy na temat inteligentnych miast, więc wiecie już czym się charakteryzują.
Jakie są według was zalety życia w inteligentnym mieście?

Podpowiedzi:

 • Ludzie będą mieli więcej wolnego czasu, ponieważ będą spędzać mniej czasu w korkach i załatwiać ważne sprawy przez internet.

 • Ludzie będą więcej się ruszać: chodzić na spacery lub jeździć na rowerach dzięki zmniejszonemu natężeniu ruchu drogowego oraz wygodnemu systemowi komunikacji miejskiej.

 • Większe zaangażowanie personelu bezpieczeństwa dzięki monitoringowi we wszystkich zakątkach miasta będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

 • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów poprzez mądrzejsze monitorowanie i planowanie.

 • Szybsza i bardziej przejrzysta komunikacja lokalnej społeczności z samorządem pozwoli na szybszą identyfikację pilnych kwestii oraz wspólne znalezienie rozwiązań.
Dyskusja
Kreatywne myślenie
Brzmi wspaniale, prawda? Zastanówmy się teraz nad wadami inteligentnych miast.

Podpowiedzi:
 • Wysokie prawdopodobieństwo ataku hakerów na bazy danych i systemy miasta.

 • Stały nadzór i kontrola może pozbawić wiele osób prywatności, do której mają przecież pełne prawo.

 • Monopolizacja niektórych systemów lub usług może z czasem, negatywnie wpłynąć na ich jakość i spowodować „uzależnienie" funkcjonowania miasta np. od określonego oprogramowania.
Dyskusja
Krytyczne myślenie
Część 5 (5 minut)
Ćwiczenia praktyczne z Aplikacją Futurio, BYOD
Aplikacja Futurio
Z pomocą aplikacji Futuri lekcje o nowych technologiach staną się o wiele bardziej interaktywne i ciekawe
Zobaczmy teraz jak mogą wyglądać różne miejsca w inteligentnym mieście. Weźmy pod lupę przystanek transportu publicznego.

W tym celu musimy wykonać super zadanie.
Macie przed sobą specjalne rysunki.

1. Przygotujcie swoje smartfony lub tablety.
2. Otwórzcie aplikację Futurio.
3. Połóżcie obrazek przed sobą.
4. Skierujcie na niego kamerę swojego urządzenia i upewnijcie się, że cały obrazek mieści się w ekranie.
5. Co widzicie?

Przyjrzyjcie mu się z każdej strony. Przybliżcie kamerę i odsuńcie ją od niego.
*Wydrukowany marker A4 do pracy w klasie oraz w domu. Pobierz
Slajd 21

Zadanie Praktyczne

Praca z wydrukami i Aplikacją Futurio

Uczniowie pracują w grupach lub samodzielnie, zapoznają się z rozszerzoną rzeczywistością, analizują, co zobaczyli i podsumowują, czego się nauczyli na tej lekcji.
Pytania do pracy w klasie (samodzielnej bądź w grupach) lub w domu (zalecane):

1. Spójrzcie na zdjęcia po lewej. Zapoznajcie się z wymienionymi elementami, które mogą zmienić zwykły przystanek w „inteligentny".

2. Zastanówcie się nad otoczeniem naszej szkoły. Zasugerujcie sposoby jego poprawy z pomocą inteligentnych technologii:

a) Bezpieczeństwo: ______________________________________
b) Wygoda: ______________________________________
c) Wydajność: _____________________________________
d) Ekologia: _______________________________________
Slajd 22

Test / Praca domowa

Uczniowie odpowiadają na pytania na arkuszu z rysunkami
Część 6 (5 minut)
Praca domowa
Kliknij przycisk, aby pobrać Marker AR (.pdf)
Zadanie 1 Marker AR i Zadanie Kreatywne

Zabierzcie wydruki do domu.
Na arkuszach z obrazkami znajdziecie pytania testowe.
Popracujcie w domu z aplikacją, przyjrzyjcie się dokładnie, temu, co będzie widać na ekranie. Odpowiedzcie na pytania.

Zadanie 2 Wywiad

Jak się dzisiaj dowiedzieliśmy, nowoczesne technologie rozwijają się bardzo szybko i za 10-15 lat być może inteligentne miasta nie będą nam się wydawały już tak ściśle kontrolowane, jak obecnie.

Mogliście nie zauważyć, ale nasze miasta już uległy ogromnym zmianom w porównaniu z tym, jak wyglądały kiedyś.
Porozmawiajcie z dziadkami, zapytajcie ich jak współczesne miasta różnią się od miast z czasów ich dzieciństwa. Jakie technologie nie istniały wcześniej?
Nagrajcie rozmowę na swoich telefonach.

Dodatkowe informacje dla nauczyciela:
Długość wywiadu — do 5 minut. Wszystkie nagrania mogą być przesłane do specjalnego folderu w chmurze jak Dysk Google lub Dropbox. Nauczyciel może pomóc zmontować najciekawsze odpowiedzi w krótki filmik i obejrzeć go razem z uczniami lub przekazać szkolnej gazetce do stworzenia artykułu na jego temat.

Zadanie 3 Iconograms (nieobowiązkowe)

Zaproś uczniów d stworzenia „inteligentnego" obszaru w pobliżu szkoły z pomocą modelu 3D Iconograms. Iconograms to prosty i wygodny sposób tworzenia trójwymiarowych map w zaledwie kilka minut.

Wyjaśnienie wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-3jlqlaC9Vc

Przejdź na stronę:
https://icograms.com/

Powodzenia!
Slajd 23
Zalecamy wykorzystanie prezentacji podczas tej lekcji

Twoja Opinia Ma Znaczenie!
Dziękujemy za skorzystanie z lekcji Futurio!
Mamy nadzieję, że okazały się przydatne i ciekawe dla dzieci oraz łatwe w użyciu i pouczające dla Ciebie.

Bylibyśmy bardzo wdzięczni za pozostawienie opinii. Pomoże nam ona w dopracowaniu naszych lekcji.

Tymczasem kontynuujemy pracę nad nowymi lekcjami i oferujemy je szkołom na całym świecie.

Zostaw opinię:
hello@futurio.school
Feedback
Thank you for using Futurio lessons!